De Algemene Hulpdienst Tegelen – Steyl – Belfeld

Deze organisatie, volledig bestaand uit  vrijwilligers, heeft als doel om een bijdrage  te leveren aan de leefbaarheid in Tegelen,  Steyl en Belfeld.
Dit doet zij door praktische hulp te verlenen  aan o.a. ouderen en mensen met een  beperking. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de klant geen betaalde kracht kan betalen en zelf niet in staat is de klus uit te voeren.
Die praktische hulp kan bestaan uit:
–           Persoonlijke hulpverlening. Zoals samen boodschappen doen, helpen bij administratie, begeleiden naar ziekenhuis, huisarts etc. of gewoon een luisterend oor hebben.
–           Klussendienst voor kleine reparaties, klein tuinonderhoud, iets ophangen of verplaatsen in huis.

De hulp is in principe kosteloos maar de vrijwilliger ontvangt van de aanvrager een kleine bijdrage voor de gemaakte onkosten.

De hulpdienst kan niet helpen indien specifieke deskundigheid vereist is, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.

De dienst bestaat uit een behoorlijke groep vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers (vooral uit Tegelen en Steyl) zijn echter van harte welkom.

Voor meer informatie kijk op:

http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/contact2.htm