Om de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van burgers te bevorderen dient ingaande 2015 de gemeente volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning twee wegen te bewandelen.

  • Nieuw maatwerk voor het individu
  • Algemene voorzieningen

Een Huis van de Wijk is zo’n algemene voorziening, die volgens de gemeente Venlo een aanbod van diensten of activiteiten mogelijk moet maken.

Prettig zelfstandig wonen en leven in uw eigen wijk is het uitgangspunt. Het Huis van de Wijk kan hierin een bijdrage leveren. Het is een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners. Er is plek voor verschillende activiteiten, zoals dagbesteding, een kaartclubje, een eetpunt of een cursus. Ook kunt u er terecht voor vragen over werk, wonen, welzijn en zorg. Als buurtbewoner krijgt u zelf een rol. Uw talenten en mogelijkheden zetten we graag in, bijvoorbeeld bij het bedenken en organiseren van activiteiten. De wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf, alleen als het nodig is ondersteunen professionals.

Het Huis van de Wijk is niet perse één gebouw in de wijk, activiteiten kunnen over verschillende plekken verspreid zijn. En het is vooral ook een nieuwe manier van samenwerken tussen buurtbewoners en professionals. Het idee van de Huizen van de Wijk staat en valt dus met de betrokkenheid van buurtbewoners. Het is een plek waar bewoners en iedereen die actief is in de wijk informatie met elkaar kan delen, elkaar kan versterken en nieuwe ideeën gerealiseerd kunnen worden.

Wilt u meer informatie over “huizen van de wijk” klik dan hier.